Integritetspolicy

Företagsinformation:
Pontus Group AB
Organisationsnummer:
556596-5240
Kontakt:
susanne.lundstrom@pontusfrithiof.com

Insamling av personlig information:
Vi samlar in personlig information för att förbättraanvändarupplevelsen och för att analysera användarbeteendet på våra tjänster.Informationen samlas in via cookies och automatiskt insamlad information frånanvändarens enhet genom Google Analytics och Microsoft Clarity.

Information som samlas in:
Den information vi samlar in kan omfatta namn, adress,e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, IP-adresser, cookies ochannan relevant information. Denna information samlas in enligt riktlinjerna ochanvändarvillkoren för Google Analytics och Microsoft Clarity.

Användning av information:
Den insamlade informationen används för att skräddarsyanvändarupplevelsen och för att förbättra våra tjänster.

Laglig grund för databehandling:
Den enda information vi har tillgång till är det som vi fårvia Google Analytics och Microsoft Clarity, och behandlingen av dennainformation grundas på berättigat intresse enligt GDPR.

Delning av information:
Vi delar inte den insamlade informationen med tredje parter.

Internationell överföring av information:
Vi överför inte personlig information utanför Europeiskaekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagring av information:
All information lagras i 12 månader för att förbättraanvändarupplevelsen och för att analysera användarbeteendet. Efter denna tidkommer informationen att raderas.

Användares rättigheter:
Enligt GDPR har användarna rätt att begära tillgång tillsina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktiga uppgifter. De haräven rätt att begära att deras personuppgifter raderas.

Säkerhetsåtgärder:
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder föratt skydda den insamlade informationen från förlust, stöld eller obehörigåtkomst enligt gällande säkerhetsstandarder.

Kontaktinformation:
Vid frågor, begäran om information eller rapportering avintegritetsrelaterade ärenden kan du kontakta oss via e-post på susanne.lundstrom@pontusfrithiof.com.